Često postavljana pitanja

Što je razglednica?

Razglednica se može definirati kao ilustrirana dopisnica ili dopisnica sa slikom namijenjena poštanskom prometu.

Što su zbirke?

Zbirke izvornoga arhivskog gradiva nastale su objedinjavanjem pojedinih jedinica gradiva s istim sadržajem ili vrstom zapisa, neovisno o njegovoj provenijenciji . Takve su zbirke ponekad nastale u arhivu, a ponekad prije preuzimanja u arhiv. Zbirka razglednica Marije i Krunoslava Leka nastala je radom kolekcionara i darovana Državnom arhivu u Dubrovniku.

Na koji način smo formirali serije i podserije?

Kolekcionari su već zadali strukturu Zbirke koja se najvećim dijelom zadržala pri arhivističkom sređivanju. Ona prati teritorijalno upravnu podjelu bivše Dubrovačke Republike u periodu vladavine Austro – Ugarske Monarhije. Zbog lakše pretraživosti arhivisti su tijekom sređivanja dodali i neke tematske cjeline razglednica.

Koje elemente opisa razglednice smo koristili?

  • Naziv serije / podserije – naziv pojedine serije ili podserije.
  • Signatura – jedinstvena identifikacijska oznaka svake pojedine razglednice u zbirci.
  • Opis – opis slikovnog prikaza razglednice.
  • Izdavač / Nakladnik – ime izdavača / nakladnika i grada iz kojeg dolazi.
  • Opis poštanskog prometa – ukoliko je razglednica putovala upisuje se godina putovanja, dok se za poštanski neupotrijebljene razglednice upisuje ‘nije poštanski upotrijebljena’. Ukoliko je žig nečitak ili djelomično čitak, upisuje se ‘nečitak žig’.
  • Godina nastanka – ukoliko je moguće odrediti godinu nastanka ona se upisuje. Ukoliko se radi o procjeni godine nastanka, godina se stavlja u zagrade.
  • Dimenzija – mjere razglednice izražene u milimetrima, širina x visina.
Kako koristiti web stranicu Zbirke?

Za što jednostavnije korištenje web stranice Zbirke, pripremili smo jedan krakti video naputak:

Smijem li objavljivati razglednice s ove web stranice na društvenim mrežama?

Bilo kakvo daljnje reproduciranje ili distribucija vizualnog materijala i tekstova sadržanih na ovim web stranicama mora jasno i točno navesti izvor materijala, uključujući link k originalnom sadržaju na ovoj web stranici. Korištenje materijala i sadržaja ove mrežne stranice u komercijalne svrhe, dozvoljeno je samo uz prethodnu pisanu suglasnost Državnog arhiva u Dubrovniku.

Ukoliko imate sugestije i prijedloge vezano uz našu web stranicu, molimo Vas obratite se na: