24. DUBROVAČKI TRAMVAJ

// HR-DADU-992 Zbirka razglednica Marije i Krunoslava Leka //